Nauczyciel biologii w IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie

Szanowni Państwo,

Jestem nauczycielem biologii w IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie. Studia z zakresu biologii ukończyłem na SGGW w Warszawie, a na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskałem  specjalizację z biologii komórki i organizmu. Ukończyłem również studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu. Biologia jest moją pasją, a jeszcze większą pasją jest jej uczenie. Oprócz biologii posiadam także uprawnienia do nauczania przyrody.

W ramach doskonalenia zawodowego ukończyłem szereg szkoleń i kursów m.in. z zakresu oceniania kształtującego, pracy z uczniem z dysleksją itp. Posiadam także certyfikat tutora zajęć dla młodzieży z zakresu edukacji zdrowotnej i zdrowia prokreacyjnego realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.

Pod moim kierunkiem wielu uczniów odniosło sukcesy (uzyskując tytuł laureata i finalisty) w konkursach takich jak Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Wiedzy o Mózgu, Konkurs Biologiczny Towarzystwa na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej, Konkurs Kuratoryjny, Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, Konkurs Biologiczny ZUT i ZCDN w Szczecinie i wiele innych. Jestem autorem programu dla klasy o profilu biotechnologicznym w IX LO. W ramach współpracy i umowy patronackiej z Wydziałem Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie uczestniczymy w licznych zajęciach warsztatowych z zakresu biologii i biotechnologii.

W biologii szczególnie bliską grupą systematyczną dla mnie są nicienie (typ: Nematoda), których to dotyczyła moja praca licencjacka i magisterska. Dodatkowo także pracowałem w Nematologicznym Centrum Diagnostyczno-Szkoleniowym w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie w zespole dr Grażyny Winiszewskiej, gdzie zajmowałem się m.in. preparatyką i pozyskiwaniem nicieni wolno żyjących. Pracę magisterską z zakresu nicieni owadobójczych wykonałem pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Tomalaka w Zakładzie Metod Biologicznych w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu.

Strona powstała z myślą o uczniach przygotowujących się do egzaminu maturalnego z biologii. Zachęcam wszystkich maturzystów do odkrywania biologii i dostrzegania w niej fascynujących związków przyczynowo-skutkowych.

W razie pytań proszę pisać:      gblazejczyk (at) gmail.com

Z wyrazami szacunku,

mgr Grzegorz Błażejczyk

PUBLIKACJE:

Mazurkiewicz A., Tumialis D., Pezowicz E., Skrzecz I., Błażejczyk G., 2017, Sensitivity of Pieris brassicae, P. napi and P. rapae (Lepidoptera: Pieridae) larvae to native strains of Steinernema feltiae (Filipjev, 1934), Journal of Plant Diseases and Protection

https://www.researchgate.net/publication/319251567_Sensitivity_of_Pieris_brassicae_P_napi_and_P_rapae_Lepidoptera_Pieridae_larvae_to_native_strains_of_Steinernema_feltiae_Filipjev_1934