OBSERWACJA MITOZY
Obraz6
OBSERWACJA MICELI W ŚROD. POLARNYM i NIEPOLARNYM
Obraz6
WIRTUALNY MIKROSKOP
Obraz6
OBSERWACJA OSMOZY
Obraz6
WYKRYWANIE ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
Obraz6
WRAŻLIWOŚĆ BAKTERII
Obraz6
BADANIE INTENSYWNOŚCI TRANSPIRACJI
Obraz4
SEKCJA ŻABY
Obraz6
PRZEWODNICTWO NERWOWE
Obraz8

BADANIE GRUPY KRWI
Obraz8

ZAKRES SŁYSZALNYCH DŹWIĘKÓW
Obraz8

BADANIE AKTYWNOŚCI ENZYMATYCZNEJ
Obraz8

BADANIE INTENSYWNOŚCI FOTOSYNTEZY
Obraz8

CECHY SPRZĘŻONE Z PŁCIĄ
Obraz8

EKSTRAKCJA DNA
Obraz3
EKSPRESJA GENÓW
Obraz9

REAKCJA PCR
Obraz1
ELEKTROFOREZA ŻELOWA
Obraz2

MOLEKULARNA IDENTYFIKACJA GATUNKU BAKTERII
Obraz12
KONKURENCJA MIĘDZYGATUNKOWA – Paramecium sp.
Obraz5
MECHANIZM DZIAŁANIA OPERONU LAKTOZOWEGO
Obraz7

EFEKT CIEPLARNIANY
Obraz11

NATURALNA SELEKCJA
Obraz10

MODEL ROZWOJU POPULACJI
Obraz10

wiele różnych doświadczeńVirtual Lab KScience Go-Lab